91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Poniedziałek, 27.09.2021 r.
Imieniny: Damian, Wincenty, Kosma

Dzisiejszego dnia patronuje nam św. Albert Chmielowski. Przeszedł on niesamowitą drogę w swoim życiu.

Odpowiedzialność za słowo

Między Starym a Nowym Testamentem istnieje ścisła zależność. Polega ona na fakcie pochodzenia obu zapisów Słowa Bożego od jednego Autora. Jest nim Bóg. Kolejna prawda ukazująca tę jedność wynika z faktu, że w centrum całej Biblii jest Jezus Chrystus.


W jaki sposób przekazać prawdę o kruchości ludzkiego życia, a zarazem ukazać wielkości daru, który wierzący otrzymują od Boga? Święty Paweł w swoim liście do Koryntian posługuje się fenomenalnym stwierdzeniem: „Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych (…)”.

Wtorek X tygodnia okresu zwykłego

Wciąż w drodze ku dojrzałości w wierze. Trwa podroż. Jest posłanie, które w słowach Pana Jezusa jest zaproszeniem: „Idźcie i głoście”. W drodze ważne są środki do dyspozycji. I tu zaskoczenie. Nie potrzeba wiele. Nie twórzcie sobie zbędnego balastu. Wystarczy bagaż podręczny. Moja uwaga winna być skupiona na orędziu, które jest do przekazania.


Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła


Po uroczystym i podniosłym Okresie Paschalnym wracamy w życiu Kościoła do okresu zwykłego i powrót ten zapoczątkowujemy Świętem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Okres zwykły, dni powszednie naszego życia nie są mniej ważne od tych świątecznych. Dni zwyczajnych jest nawet więcej i tworzą główny nurt naszej egzystencji. Ten główny nurt ma czerpać swą siłę i sens z tych świątecznych, uroczystych.