91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Sobota, 21.04.2018 r.
Imieniny: Anzelm, Bartosz, Feliks

Wyjście poza
Boże słowo piątej niedzieli Wielkiego Postu skłania nasze myśli ku ostatniemu
etapowi nauczania Pana Jezusa, ku Jego zbliżającej się męce i śmierci. W kontekście tej
Chrystusowej ofiary słyszymy zdanie o pszenicy, której ziarno musi najpierw obumrzeć, aby
mogło wydać nowe życie.

Gdybyśmy zapytali naszych znajomych z pracy, sąsiadów, przyjaciół, kim dla nich jest Jezus, sadzę, że powstałoby poruszenie nie mniejsze od tego, o którym słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Każdy mógłby przedstawić swoje argumenty, usiłując przekonać pozostałych. Bądź przeciwnie, rozmowy pozostałaby wyłącznie na płaszczyźnie emocji i ewentualnego wzajemnego „przekrzykiwania się” stron. Na koniec wszyscy rozeszliby się – „każdy do swojego domu”.

„Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś jest przy Owczej Bramie sadzawka, nazwana po hebrajsku Betesda, mająca pięć krużganków.

 

Czym dla mnie jest miłość względem Boga i bliźniego?

 

(Mk 12, 28 b-34)

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?»

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem

 
Wielkim darem jest Słowo Boże. Nie wolno nim manipulować. To Słowo daje mi klucz do interpretacji prawdy o Bogu, o świecie, i o wreszcie o sobie. „Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest” (2 Tm 3, 16).