91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Poniedziałek, 27.09.2021 r.
Imieniny: Damian, Wincenty, Kosma

Narodziny Jezusa przynoszą światu blask prawdy, którego przyjęcie nie jest odgórnie narzuconym dyktatem, lecz wynika z wolnego wyboru człowieka. Dlatego zawsze na świecie byli i będą ludzie walczący z Bogiem.

PIERWSZE CZYTANIE Iz 48, 17-19

O, gdybyś zważał na me przykazania!

PSALM RESPONSORYJNY Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. J 8, 12)

Refren: Dasz światło życia idącym za Tobą.

EWANGELIA Mt 11, 16-19

Ci, którzy odrzucili Jana Chrzciciela, nie przyjmą Chrystusa

 
Psalm 1 wskazuje na dwie drogi: tę, która prowadzi do Boga i tę, która od Niego oddala. Wybór pozostaje w rękach człowieka: błogosławieństwo czy przekleństwo. Oba czytania dzisiejsze potwierdzają tę konieczność wyboru.


PIERWSZE CZYTANIE Mdr 6, 1-11

Mądrość konieczna dla władców

PSALM RESPONSORYJNY Ps 82 (81), 3-4. 6-7 (R.: por. 8a)

Refren: Powstań, o Boże, osądź Twoją ziemię.

EWANGELIA Łk 17, 11-19

Niewdzięczność uzdrowionych z trądu
Po obejrzeniu filmu pt. „Nieplanowane” przeczytałem w Piśmie Świętym fragment Mdr 6, który stanowi dzisiejsze I. czytanie. Odzwierciedla on opisaną w filmie sytuację: z jednej strony ludzie uzurpujący sobie władzę nad innymi, a z drugiej strony ci pogardzani, którzy znajdą ratunek w Bogu (Mdr 6, 6: „ten najmniejszy bowiem godzien jest litości, możni natomiast surowo będą badani” [tłum. Biblia Pierwszego Kościoła]). Gdy połączymy ten obraz ze sceną, przedstawioną w Ewangelii, będziemy mogli dostrzec co symbolizuje jeden spośród dziesięciu oczyszczonych.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus odwołuje się do starotestamentalnego przykładu Jonasza, proroka nawołującego do nawrócenia mieszkańców Niniwy.

Aniele Boży, Stróżu mój...

Świętujemy dzisiaj w liturgii wspomnienie naszych aniołów stróżów. Przybliżamy się zatem do tajemnicy Nieba, w której poza Panem Bogiem i świętymi, jest cały szereg bytów duchowych, sług Pana Boga i naszych niebiańskich przyjaciół, których nazywamy „aniołami”. Słowo „anioł” dosłownie z języka greckiego oznacza „posłaniec”. Tradycja Kościoła przekazuje wiarę, iż Pan Bóg oddelegował do strzeżenia nas specjalny oddział niebieskich zastępów „aniołów stróżów”; Bóg w swojej trosce o każdego z nas i o nasze zbawienie dał nam „posłańców”, aby nas wspierali i strzegli w naszej ziemskiej pielgrzymce ku Niebu.