91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Sobota, 21.04.2018 r.
Imieniny: Anzelm, Bartosz, Feliks

Już na początku publicznej działalności Jezusa Chrystusa można dopatrywać się aluzji do Jego Męki i Śmierci. Wyrzucenie Jezusa z miasta i nastawanie na Jego życie zapowiadają wydarzenia w Jerozolimie. Tak samo jak Jezus przeszedł nietknięty przez nazaretański tłum, tak samo przejdzie przez wrota śmierci.

Troska dziecka Bożego

„W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi».

Bóg nam niczego nie zabiera


Dzisiejsza liturgia słowa stawia nas wobec jednego z największych dramatów Starego Testamentu. Bracia Józefa sprzedają go kupcom madianickim udającym się do Egiptu. W tym wydarzeniu dostrzec jednak możemy przedziwne działanie Bożej Opatrzności.

Już niejednokrotnie w Ewangelii napotkaliśmy na dość ostre i wymowne słowa Chrystusa, które były skierowane przeciw uczonym w Piśmie i faryzeuszom.

Miłość pomimo


„Słyszeliście, że powiedziano: <Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził>” (Mt 5,43). To stwierdzenie brzmi bardzo groźnie, wręcz złowieszczo. Na próżno jednak doszukiwać się zapisanego tak literalnie nakazu Starego Testamentu. Można jednak mniemać, że takie prawo funkcjonowało w formie niepisanej, mniej oficjalnej. Musiały te zasady funkcjonować powszechnie, skoro Jezus użył ich jako swoistego cytatu.