91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Sobota, 21.04.2018 r.
Imieniny: Anzelm, Bartosz, Feliks

Mk 3,22-30

„Jezus przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: Odszedł od zmysłów” (Mk 3, 20-21)

Boża pedagogia
W czytanym dzisiaj fragmencie trzeciego rozdziału Ewangelii według świętego Marka pada
skierowany do złych duchów rozkaz, aby nie wołały do Pana Jezusa: "Ty jesteś Synem Bożym".

Dosyć krwawa historia z dzisiejszego pierwszego czytania z Pierwszej Księgi Samuela prowokuje do pytania w jaki sposób postrzegam Pismo Święte, a idąc nieco dalej, w jaki sposób oceniam i interpretuje słowa w nim zawarte? Nierzadko z ust osób nieprzychylnych Kościołowi możemy usłyszeć zarzut, iż Bóg wcale nie jest dobry ponieważ „żąda krwi”.

(Mk 2, 23-28)

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: „Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?”