91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Sobota, 21.04.2018 r.
Imieniny: Anzelm, Bartosz, Feliks

Dobre serce…

Serce – stanowi nie tylko centrum ludzkiego ciała, lecz również jest ośrodkiem życia: duchowego i intelektualnego, życia wewnętrznego, stanowiąc opozycję do wszelkich form zewnętrzności. To źródło uczuć, instynktów i namiętności: radości i bólu, odwagi i tchórzostwa, mocy i strachu, miłości i nienawiści. Staje się synonimem człowieka jako takiego, znakiem wyrażającym to, co w człowieku najgłębsze, jego najintymniejsze dążenia i pragnienia – czy te dobre, czy złe. Serce –  to po prostu sumienie człowieka.

Nie zapominajmy o „racjach serca”

 

Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”.

Fragment Ewangelii św. Marka ukazujący uzdrowienia dokonywane przez Chrystusa w ziemi Genezaret jest pełen energii. Przybyli do Genezaret, przybili do brzegu, rozpoznali Go, rozbiegli się, słyszeli, przynosili chorych, kładli chorych to określenia ukazujące ogrom dynamizmu spowodowany obecnością Jezusa. Boża siła i moc sprawiają, że chorzy odzyskują zdrowie, a przez to nowina o niebywałej mocy Jezusa Chrystusa zaczyna się coraz bardziej rozprzestrzeniać.

Radość ze spotkania

Syn Boży stał się człowiekiem, aby spełnić nadzieje Narodu Wybranego, a w konsekwencji każdego człowieka tęskniącego za Bogiem. Święto Ofiarowania Pańskiego nawiązuje do zasad Starego Testamentu. Dziecię przyniesione do świątyni przez Maryję i Józefa jest prawdziwym człowiekiem, ale także Bogiem. Nie tyle więc człowiek ofiarowany zostaje Bogu, ile Bóg ofiarowuje się nam.

Los Apostoła 

         Czyżby Jezus już się zmęczył? Czyżby znużyło Go już posługiwanie ciągle żądnemu nowych doświadczeń ludowi? Tak można by sądzić zauważając rozesłanie Apostołów. Taka może być pobieżna ocena tej sytuacji. Jednak jest zgoła inaczej. Nie zaprzestanie Chrystus swojej działalności, a rozesłanie Dwunastu ma przynieść skutek zwielokrotnienia, spotęgowania Jego oddziaływania.