91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Sobota, 21.04.2018 r.
Imieniny: Anzelm, Bartosz, Feliks

„Najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim”

Mt 5,24

Mt 16, 13-19
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.

„Jezus powiedział do swoich uczniów: Modląc się nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie (…)” Mt 6, 7-15

Wielkopostny trening


Pierwsza niedziela tegorocznego czasu pokuty i modlitwy stawia przed naszymi oczyma Pana
Jezusa, który po przyjęciu chrztu Janowego, a przed rozpoczęciem swojej publicznej działalności,
udaje się prowadzony przez Ducha na miejsce pustynne. Jak tłumaczą ojcowie Kościoła, w taki sposób
nasz Pan daje każdemu wierzącemu przykład umartwienia, postu i stawiania czoła diabelskim
zasadzkom.

Ocenianie innych to praktyka znana i kultywowana przez każdego z nas. Pomimo, iż niejednokrotnie powtarzamy sobie, że nie powinniśmy oceniać innych, mniej lub bardziej świadomie dokonujemy ocen. Czy rzeczywiście jest to aż tak „haniebne” zajęcie?