91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Poniedziałek, 27.09.2021 r.
Imieniny: Damian, Wincenty, Kosma

Bracia: Od dnia, w którym usłyszeliśmy o was, nie przestajemy za was się modlić i prosić Boga, abyście doszli do pełnego poznania Jego woli, w całej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście już postępowali w sposób godny Pana, w pełni Mu się podobając, wydając owoce wszelkich dobrych czynów i rosnąc przez głębsze poznanie Boga.

„Duch Pański spoczywa na mnie, abym...”

Jezus w synagodze w Nazarecie czyta fragment księgi proroka Izajasza, lecz co trzeba zauważyć nie pierwszy lepszy fragment, na chybił trafił, ale tzw. „fragment mesjański”. Prorok Izajasz, według tradycji żydowskiej, w swoich słowach mówi o Mesjaszu. Słowo „Mesjasz” pochodzi z języka hebrajskiego i dosłownie oznacza „Namaszczony”, a w języku greckim odpowiada mu termin „Chrystus”.

Dobrze znamy słowa Jezusa, który mówi: „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”. Słowo Boga zawsze pozostaje aktualne. On jest pośród nas. I chociaż trudno to sobie wyobrazić, Bóg był także pośród więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau. Człowiek małej wiary mógłby zadać pytanie, dlaczego nie uwolnił skazanych na śmierć?


PIERWSZE CZYTANIE Pwt 31,1-8

Jozue następcą Mojżesza

PSALM RESPONSORYJNY (Pwt 32, 3-4a.7.8.9 i 12)

Refren: Oto lud Boży jest własnością Pana

EWANGELIA Mt 18, 1-5.10.12-14

Godność dzieci. Przypowieść o zabłąkanej owcy

Spróbujmy przedstawić bardziej bezpośrednio znaczenie dzisiejszej przypowieści o zaginionej owcy. Jeśli rodzic miałby kilkoro dzieci i w czasie pożaru, uszedłszy przed żywiołem, zorientowałby się, że najmłodsze dziecko znajduje się jeszcze w mieszkaniu zajętym przez płomienie, nie zadowalając się pozostałymi uratowanymi zrobiłby wszystko, żeby to najmniejsze zostało ocalone.

Mt 14, 1-12

Choć w sierpniu jest obchodzone wspomnienie Męczeństwa Jana Chrzciciela (będzie ono miało miejsce 29 sierpnia) to nic nie stoi na przeszkodzie, aby pochylić się nad fragmentem mówiącym o śmierci kuzyna Pana Jezusa. Otóż Jan Chrzciciel aż do śmierci dawał świadectwo mocnego przylgnięcia do nauki Bożej zawartej w Prawie, zaś później doprecyzowaną przez nauczanie Jezusa.