91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Sobota, 08.08.2020 r.
Imieniny: Iza, Cyprian, Dominik

Artykuł sponsorowany

Kwotację ubezpieczenia oszacowuje zawsze ubezpieczyciel, nigdy broker. Towarzystwo ocenia skalę ryzyka dla danej nieruchomości i między innymi na tej podstawie ustala kwotację ubezpieczenia. Wyliczeń kwotacji ubezpieczyciele dokonują indywidualnie dla każdego właściciela domu czy mieszkania.

Kwotacja to po prostu wycena ubezpieczenia. Przy jej oszacowaniu towarzystwa ubezpieczeniowe biorą pod uwagę przede wszystkim wartość nieruchomości, zakres ubezpieczenia oraz skalę ryzyka. Ubezpieczyciele uzyskują od swoich klientów także szczegółowe informacje dotyczące charakteru i historii nieruchomości.

Kwotacja ubezpieczenia dla tej samej nieruchomości i tej samej polisy u poszczególnych ubezpieczycieli może znacznie się różnic. Zdarza się, że różnica sięga nawet kilkuset złotych. Dlatego przy poszukiwaniu polisy na dom czy mieszkanie na warto przeanalizować co najmniej kilka ofert.

Czy kwotacja określa, jak duże będzie odszkodowanie?

To, jakie otrzymamy odszkodowanie z polisy na dom czy mieszkanie, określa suma ubezpieczenia. Sumę ubezpieczenia samodzielnie wylicza ubezpieczony. Składa się ona z wyceny dwóch elementów nieruchomości: murów i elementów stałych oraz wyposażenia. Gdy zsumujemy te dwie wartości, uzyskamy sumę ubezpieczenia, czyli wartość całej nieruchomości.

Suma ubezpieczenia jest jednocześnie maksymalną kwotą, jaką przy całkowitej stracie nieruchomości (np. w wyniku pożaru) otrzymamy od TU. Suma ubezpieczenia powinna być więc rzeczywistą wartością domu czy mieszkania.

Suma ubezpieczenia jest obok zakresu najważniejszym czynnikiem branym pod uwagę przy ustalaniu wysokości składki za polisę . Im wyższa będzie wartość nieruchomości, tym wyższa będzie kwotacja  ubezpieczenia, czyli cena polisy. Pamiętajmy jednak, że nie jest to jedyny czynnik, który ubezpieczycieli biorą pod uwagę przy wycenie polis.

Co wpływa na cenę ubezpieczenia?

Na cenę polisy, czyli kwotację ubezpieczenia wpływ ma kilka czynników. Prócz wartości nieruchomości, towarzystwa ubezpieczeniowe pytają także o wiele innych rzeczy. W poradniku https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/blog/kwotacja-ubezpieczenia-czym-jest-i-jakie-dane-uwzglednia wyjaśniamy, co jest istotne dla ubezpieczycieli i dlaczego.

1. Lokalizacja nieruchomości – lokalizacja jest ważna dla TU m.in. w kontekście ochrony na wypadek powodzi. Jeśli dom stoi na terenie zalewowym, składka na polisę będzie droższa.

2. Kondygnacja – mieszkania ulokowane na parterze i ostatnim piętrze budynku będą droższe w ubezpieczeniu. Te pierwsze ze względu na ryzyko powodzi, drugie zaś ze względu ryzyko uszkodzenia dachu, np. podczas wichury.

3. Palność konstrukcji – domy drewniane oraz domy, których dachy skonstruowane są z materiałów łatwopalnych, będą droższe w ubezpieczeniu .

4. Działalność gospodarcza – jeśli w nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, składka na polisę będzie wyższa.

5. Historia ubezpieczenia – jeżeli w poprzednich latach w nieruchomości wystąpiły już szkody, ubezpieczyciel oceni ryzyko wystąpienia kolejnych jako bardziej prawdopodobne i podniesie składkę.

6. Mieszkańcy – jeśli nieruchomość zamieszkują dzieci, ryzyko wystąpienia szkód także jest większe – przekłada się to na wyższą cenę ubezpieczenia.

7. Zabezpieczenia własne – jeśli ubezpieczamy nieruchomość od kradzieży z włamaniem, wysokość polisy mogą obniżyć tzw. zabezpieczenia własne, czyli wszelkie elementy, które chronią dom czy mieszkanie przed złodziejami (alarm, monitoring itp.).

Na kwotację ubezpieczenia duży wpływ ma również zakres ochrony. Im więcej ryzyk wpisanych będzie w ubezpieczeniu, tym składka na polisę będzie wyższa.