91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Czwartek, 04.06.2020 r.
Imieniny: Helga, Karol, Franciszek

Gmina Żukowo ogłosiła drugi przetarg na budowę węzła integracyjnego z drogami dojazdowymi do przystanku PKM Gdańsk Rębiechowo. Wartość inwestycji to ok. 30 mln zł. Po pierwszym przetargu ograniczono zakres inwestycji, co wzbudziło sprzeciw mieszkańców. Zbierają podpisy pod petycją do burmistrza Wojciecha Kankowskiego na platformie petycjeononline.com. Termin składania ofert mija 8 czerwca 2020.

Budowa węzła PKM Gdańsk Rębiechowo i dróg dojazdowych jest  częścią projektu "Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi – węzeł Rębiechowo".

Gmina Żukowo buduje obecnie węzeł w stolicy gminy oraz drogi dojazdowe, jako partner miasta Gdańsk, w drugim węźle PKM, Gdańsk Rębiechowo. I to właśnie w tym drugim zdaniu został okrojony zakres robót.

"W porozumieniu z projektantami przeprowadzono analizy możliwości ograniczenia zakresu prac i dostosowania ich do możliwości finansowych Gminy Żukowo. Do podjęcia takiej decyzji przyczyniły się również znacznie mniejsze wpływy do budżetu z tytułu podatków PIT i CIT (ok. 2,2 mln zł w samym tylko kwietniu tego roku) spowodowane panującą sytuacją gospodarczą. By zadanie zrealizować, podjęto zatem decyzję o zmniejszeniu zakresu prac" - informuje strona urzędu gminy w Żukowie.

Inwestycję podzielono na 4 etapy. W pierwszym zaplanowano budowę dróg gminnych, tj. rozbudowę ul. Akacjowej w Rębiechowie o długości ok. 529 m oraz ul. Gdańskiej / Nowatorów o długości ok. 153 mb wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej, budową ścieżek rowerowych, chodników, zjazdów, przebudową sygnalizacji świetlnej, budową kanału technologicznego, przebudową podziemnej infrastruktury technicznej. Powstanie 26 km tras rowerowych - w II etapie powstaną trasy rowerowe wzdłuż dróg krajowych - na ul. Gdyńskiej na trasie Małkowo – Miszewo z oświetleniem a w III etapie - trasy rowerowe wzdłuż dróg powiatowych, tj. na odcinkach Rębiechowo – Lniska, Rębiechowo – granica miejscowości Miszewo/Małkowo, Rębiechowo – Chwaszczyno.|

Drugi przetarg na węzeł integracyjny w Gdańsku Rębiechowie:

Tymczasem na platformie petycjeonline.com pojawił się apel do burmistrza Żukowa, Wojciecha Kankowskiego. Ma on już 630 podpisów poparcia.

Szanowny Panie Burmistrzu,

my, niżej podpisani mieszkańcy Gminy Żukowo, zwracamy się z prośbą o podjęcie niezwłocznych działań związanych z budową dróg dojazdowych wraz ze ścieżkami rowerowymi (chodnikami) do Węzła Rębiechowo. Jednocześnie wyrażamy swój sprzeciw wobec planów Gminy Żukowo dotyczących wyłączenia z zakresu realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi – węzeł Rębiechowo”, budowy dróg dojazdowych dla transportu indywidualnego i zbiorowego zapewniających bezpośredni dojazd do węzła: DG 157022G - ul. Słoneczna ok. 2 400 m - rozbudowa wraz z uzbrojeniem terenu oraz DG 157028G - Czaple (przedłużenie ul. Bysewskiej) ok. 800 m - rozbudowa wraz z uzbrojeniem terenu.

Silnie odnotowywany przyrost populacji w Gminie Żukowo wpływa na to, że trasami, wobec których planuje się wykluczenie, porusza się coraz więcej ludzi.

Brak realizacji powyższego przedsięwzięcia w pełnym zakresie przyczyni się m.in. do:
ograniczonego korzystania z transportu zbiorowego,
wzrostu zagrożenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych),
zwiększenia natężenia ruchu na trasach dojazdowych do/z Trójmiasta (silny przyrost populacji w Gminie Żukowo a brak rozbudowy dróg spowoduje korki oraz zwiększy wypadkowość na trasach dojazdowych), co zdecydowanie utrudni komunikację oraz ograniczy możliwości korzystania np. z kolejki;
dalszego wykluczenia komunikacyjnego dla mieszkańców m.in. sołectw Czaple oraz Rębiechowo, pozostanie ograniczeniem dla mieszkańców Gminy Żukowo oraz sąsiednich terenów (brak dojazdów oraz dojścia do przystanków autobusowych oraz przystanków PKM w kierunku z/do Trójmiasta).

Sołectwo Czaple i Rębiechowo, już zamieszkuje ok. 2 000 osób. Miejscowości te bezpośrednio graniczą z Miastem Gdańsk. Są to tereny z silnym przyrostem populacji. Większość z mieszkańców pracuje w poza miejscowością, w której mieszkają i codziennie dojeżdżających do pracy. Znaczna część młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym uczęszcza do trójmiejskich szkół średnich i uczelni wyższych. W przypadku mieszkańców Czapel samochód, to obecnie jedyny dostępny środek komunikacji do Trójmiasta. Niewiele lepszą sytuację mają mieszkańcy Rębiechowa, którzy zamieszkują w okolicach ul. Słonecznej.

Budowa dróg dojazdowych pozwoli zostawić samochód i kontynuować podróż w inne rejony np. Trójmiasta, Gminy, Powiatu. Problematyczne jest bowiem dotarcie do przystanków PKM, zwłaszcza gdy nie ma sieci autobusowej linii dowozowej, a takiej nie będzie bez dróg.

Obecna jakość szutrowej drogi na tej ulicy Słonecznej pozostawia wiele do życzenia, a jej nawierzchnia nieraz uniemożliwia przejazd samochodem z uwagi na wielkie kałuże błotne i nierówności. Nie da się spokojnie przejechać rowerem a przejście dla pieszych stanowi wyzwanie.

Przejeżdżając w bezdeszczowe dni ul. Słoneczną podnoszą się tumany kurzu, opadające na pieszych i okoliczne domy, zmniejszając widoczność pieszych na drodze, co stwarza bezpośrednie zagrożenie. Funkcjonowanie w permanentnym kurzu i pyle jest przyczyną wielu chorób układu oddechowego, co przy tak dużym natężeniu ruchu jaki jest obecnie utrudnia mieszkańcom życie, a szczególnie niebezpieczne jest dla dzieci i osób starszych. W deszczowe dni, kiedy większa część drogi jest zalana i pogrążona w błocie i kałużach, jej stan uniemożliwia poruszanie się, zarówno pieszo, jak i rowerem. 

Dodatkowe zagrożenia dla życia i zdrowia pieszych poruszających się po ww. drogach stanowi brak jakiegokolwiek pobocza. Przejazd tą drogą oraz dotarcie do okolicznych posesji stanowi również zagrożenie dla aut osobowych, gdyż naraża pojazdy na uszkodzenia zawieszenia, podwozia i karoserii. Mieszkańcy regularnie ponoszą wynikające z tego powodu koszty naprawy.

Powyższe drogi dojazdowe są wykorzystywane rocznie przez co najmniej kilka tysięcy pasażerów, jednak fakt przyrostu liczby mieszkańców, poprawa jakości drogi i dojazdy ścieżkami rowerowymi, spowodowałyby znaczący wzrost liczby osób korzystających z tych tras aby dostać się do transportu zbiorowego.

Ażeby móc traktować przystanek PKM Gdańsk - Rębiechowo, jako integracyjny węzeł komunikacyjny, należało wyposażyć go w drogi dojazdowe oraz parking. Miasto Gdańsk wywiązało się ze swoich zobowiązań. Natomiast Gmina Żukowo planuje zrezygnować z tak istotnej części projektu, jakim jest budowa ww. dróg dojazdowych wraz z chodnikiem (a wielu mieszkańców próbuje się dostać na kolejkę). Jako mieszkańcy Gminy Żukowo, których bezpośrednio dotyka zaistniała sytuacja, wyrażamy swój sprzeciw i prosimy o uwzględnienie naszego głosu, a tym samym prosimy o podjęcie działań, które w efekcie spowodują wybudowanie ww. ulic wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi i oświetleniem zgodnie z założeniami, w 2020 roku.