91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Wtorek, 26.05.2020 r.
Imieniny: Filip, Paulina, Marianna

W dniu 7 listopada 2019 roku w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Malborku odbyło się spotkanie nauczycieli doradców zawodowych szkół powiatu malborskiego.

Obecni byli także przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, OHP i Starostwa Powiatowego w Malborku. Debatowano o wzajemnej współpracy nauczycieli doradców zawodowych z poradnią i urzędem pracy oraz wsparciu OHP.

Mając na uwadze zadania statutowe oraz aktualne potrzeby szkół i nauczycieli zwrócono uwagę na istotną rolę wsparcia rodziców  w trudnym zadaniu jakim jest planowanie przyszłości edukacyjnej i zawodowej dziecka. Ważną rolę w tym procesie powinni odegrać wychowawca klasy, pedagog i psycholog szkolny. Omówiono propozycję działań zarówno indywidualnych adresowanych do uczniów po wstępnej diagnozie jak i nauczycieli i rodziców – warsztaty i spotkania edukacyjne z udziałem pracodawców oraz specjalistów PUP i PPP oraz OHP.

Wśród przedstawionych ofert cenną inicjatywą - wciąż niedocenianą przez rodziców, są konsultacje indywidualne dla uczniów w poradni, które pozwalają określić możliwości dziecka i jego predyspozycje do danego zawodu, czy wyboru szkoły ponadpodstawowej.

Organizatorem spotkania była Kamila Wodnicka – Powiatowy konsultant i doradca zawodowy działający w ramach projektu „Zostań zawodowcem” oraz Krystyna Organista psycholog malborskiej poradni psychologiczno-pedagogicznej.