91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Piątek, 05.06.2020 r.
Imieniny: Kira, Bonifacy, Waleria

23.09.2019 o godz. 16 w Urzędzie Miejskim w Kartuzach odbędzie się połączone spotkanie komisji gospodarczej oraz komisji skarg wniosków i petycji Rady Miejskiej - poświęcone dwóm petycjom od mieszkańców - w sprawie składowania odpadów zielonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Sędzickiego oraz zagospodarowania terenów nad Jeziorem Klasztornym Małym, wzdłuż nowej odnogi promenady.

Petycja w sprawie PSZOK w Kartuzach:

Druga sprawa dotyczy zagospodarowania terenów nad Jeziorem Klasztornym Małym. Mieszkańcy ul. Nowe Osiedle i ul. Cichej dopatrzyli się w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego, że w tym rejonie dopuszczona ma być zabudowa wysoka, do 13 m.

Petycja w sprawie planu nad Jeziorem Klasztornym Małym w Kartuzach:

Radni zapraszają na to spotkanie zainteresowanych mieszkańców.