91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Sobota, 21.04.2018 r.
Imieniny: Anzelm, Bartosz, Feliks

     

14 stycznia – św. Feliksa z Noli, prezbitera

 

 

Feliks był Syryjczykiem, żył w III w. Jego ojciec był żołnierzem – legionistą. Feliks poświęcił się służbie Bożej. Kiedy przyjął święcenia kapłańskie – wkrótce wybuchło prześladowanie za Decjusza i został wtrącony do więzienia, gdzie był torturowany.

Boża wartość człowieka

 

Wielu młodym ludziom, choć nie tylko im, trudno zaakceptować własne życie. Nie radzą sobie z napięciami w relacjach rodzinnych, szkolnych, rówieśniczych. Narzekają na własny wygląd. Różne kryzysy związane z poczuciem zaniżonej wartości, próbują rozwiązywać, szukając akceptacji za wszelką cenę. Jest to jednak ślepa uliczka. Zabiegi te prowadzą do jeszcze większego zagubienia i frustracji.

13 stycznia – św. Hilarego z Poitiers, biskupa i doktora Kościoła

 

 

Św. Hilary urodził się około 310 roku w Poitiers we Francji. Zdobył bardzo dobre wykształcenie i został retorem. Wychowywany był w duchu pogańskim. Dopiero dzięki własnym poszukiwaniom filozoficznym i lekturze Pisma  Świętego poznał prawdziwą wiarę i przyjął chrzest jako żonaty mężczyzna. W 350 roku wybrano go na biskupa rodzinnego miasta. Hilary był przyjacielem św. Marcina z Tours, którego ochrzcił i był kierownikiem duchowym.

Nie wystarczy fascynacja – potrzeba zmiany myślenia.

"Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił:Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim." (Mk 1, 14-20)

10 stycznia – św. Grzegorza z Nyssy, biskupa i doktora Kościoła

 

Grzegorz urodził się w 335 roku w Cezarei Kapadockiej. Po ojcu wybrał zawód retora i wstąpił w związek małżeński. Kiedy zmarła jego żona – wstąpił do klasztoru. W 371 roku wybrano go na biskupa Nyssy. Znany był jako żarliwy kaznodzieja i interpretator Słowa Bożego. Uczestniczył w Soborze w Konstantynopolu ( 381 r.) , gdzie nazwano go ,, filarem Kościoła”.