91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Sobota, 28.05.2022 r.
Imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm

„Ostatnie lata przyspieszonych przemian społecznych jasno ukazują rodzące się konflikty, nieporozumienia i spory w relacji dwóch fundamentalnych wartości każdej demokracji: wolności religijnej oraz wolności słowa”, powiedział Radiu Głos w Pelplinie ks. dr Tomasz Huzarek z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Organizatorem Szkoły Letniej o wolności religijnej, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach od 21 do 25 sierpnia 2022 r. są autorzy projektu Laboratorium Wolności Religijnej.

Temat przewodni Szkoły Letniej zawarty jest w tytule cyklu prelekcji oraz warsztatów prowadzonych przez ekspertów: prawników, dziennikarzy, działaczy społecznych, pracowników naukowych i brzmi: „Wolność kocham i rozumiem: wolność religijna w dialogu z wolnością słowa”.

Wydarzenie dedykowane jest przede wszystkim studentom, doktorantom, młodym naukowcom z kierunków takich jak dziennikarstwo, prawo i nauki pokrewne.

Szczegóły na stronie https://laboratoriumwolnosci.pl/szkola-letnia/ .  

 

Laboratorium Wolności Religijnej powstało z inicjatywy Fundacji Pro Futuro Theologiae działającej przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  Autorzy pomysłu angażują się w przeciwdziałanie przestępczości przeciwko wolności sumienia i wyznania oraz wszelkiej dyskryminacji na tle przynależności wyznaniowej. Zależy im na dotarciu do odpowiednich grup poprzez działania prewencyjne i profilaktyczne, a także poprzez kształtowanie postaw społecznej nieakceptowalności prześladowań za przekonania religijne.