91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Piątek, 19.08.2022 r.
Imieniny: Konstancja, Emilia, Julian

Neoprezbiterzy 2016

W sobotę, 14 maja 2016 roku, Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna udzielił ośmiu diakonom święceń kapłańskich w stopniu prezbiteratu. 

 Galeria zdjęć »

Księży neoprezbiterów zapytaliśmy o wybór motta na obrazku prymicyjnym.

 

ks. Aleksander Lipkowski :

ks. Janusz Osnowski:

ks. Kamil Kowalewski:

ks. Maciej Dzwonkowski:

ks. Mateusz Liedtke:

ks. Michał Choszcz:

ks. Stanisław Mejer:

ks. Szymon Gwardzik:

Galeria zdjęć »


 Biskup Pelpliński Ryszarda Kasyna po Święceniach Kapłańskich:

ks. Wojciech Pikor - rektor  WSD Diecezji Pelplińskiej po Świeceniach Kapłańskich: 

Państwo Lipkowscy - rodzice księdza neoprezbitera:

ks. Jarosław Kubiak - ojciec duchowny  WSD Diecezji Pelplińskiej:

Państwo Mejer - rodzice księdza neoprezbitera:

Julia - siostra neoprezbitera:

Marta - siostra neoprezbitera:

Paweł - kleryk I roku w WSD :

Mateusz - kolega ze szkolnej ławki neoprezbitera:

  

Galeria zdjęć »


 

Bp Kasyna do neoprezbiterów: gromadźcie, jednoczcie, umacniajcie i bądźcie przykładem

Diecezja pelplińska ma 8 nowych prezbiterów. 14 maja biskup pelpliński Ryszard Kasyna w bazylice katedralnej w Pelplinie przewodniczył obrzędowi święceń. Do przyjmujących święcenia powiedział: „Gromadźcie, jednoczcie, umacniajcie i bądźcie przykładem”.

Na rozpoczęcie liturgii rektor Wyższego Seminarium Duchownego ks. prof. Wojciech Pikor zauważył, że święcenia odbywają się na zakończenie Nowenny do Ducha Świętego. „Dzisiaj nasz Kościół Pelpliński ma radość przeżywać nowe wylanie Ducha Świętego, mocą którego ośmiu nowych kapłanów wyjdzie stąd, by być świadkami Chrystusa na współczesnych krańcach świata, naznaczonych beznadzieją, niewiarą, podziałami, brakiem miłości, ubóstwem, ale i grzechem” - dodał.

W ramach obrzędu święceń, homilię wygłosił biskup diecezjalny, który podkreślił, że to „Pan wybrał i przygotował diakonów do tej chwili”. Hierarcha zauważył, że w dzisiejszej Ewangelii pada pytanie Chrystusa o to, kim On jest dla uczniów, a „to ważne pytanie jest po to, żeby niczego nie sformalizować, nie zamknąć w obrzędzie, ale dojść do istoty tego, co obrzęd święceń wyraża”.

W nawiązaniu do 1050 rocznicy Chrztu Polski bp Kasyna stwierdził, że nie chodzi tylko o wspominanie faktów historycznych, ale o dostrzeganie „bezwarunkowej miłości Boga, która trwa przez wieki, a której żadne pokolenie nie potrafi zniszczyć”. „Waszym pierwszym zadaniem jest nieść i dzielić się Boża miłością” - powiedział kaznodzieja do święconych diakonów

„Żeby miłość mogła trwać trzeba karmić się Bożym Słowem”, mówił biskup pelpliński, zachęcając przyszłych księży do wysiłku w pracy kapłańskiej. Dodał, że „żeby miłość mogła trwać w Kościele, muszą być ludzie, którzy się dla niej się natrudzą i będą posilać się Bożym Słowem”.

„Nie wystarczy rozpoznać powołania, trzeba je wiernie wypełnić”, stwierdził hierarcha, zachęcając do naśladowania Maryi, Patronki katedry pelplińskiej i św. Macieja Apostoła, patrona dnia. „Maryja zaprasza was, żebyście uwierzyli tajemnicy Boga” - podkreślił biskup.

„Życzę Wam głodu miłości Boga” - dodał główny celebrans. Apelował też do kandydatów do kapłaństwa, żeby już od prymicji nie zasłaniali sobą Chrystusa, ale żeby uroczystości związane ze święceniami były wielkim Magnificat śpiewanym Bogu.

Rysując plan pracy duszpasterskiej święconych neoprezbiterów, biskup apelował o wychodzenie ze świątyń i szukanie ludzi, którym trzeba głosić Chrystusa, bo „któż ma to dzisiaj uczynić jeśli nie wy, z waszą młodzieńczą mocą?”. „Gromadźcie, jednoczcie, umacniajcie i bądźcie przykładem” - mówił bp Kasyna.

Na zakończenie uroczystości w imieniu neoprezbiterów dziękował ks. Stanisław Mejer podkreślając, że serca nowych kapłanów wypełnia radość i wdzięczność, „przede wszystkim Bogu za wielki dar kapłaństwa”.

Po dzisiejszych święceniach pelplińskie seminarium liczy 72 alumnów 

Galeria zdjęć »