91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Środa, 10.08.2022 r.
Imieniny: Borys, Bogdan, Wawrzyniec

17 kwietnia 2018 roku, zakończyło się spotkanie informacyjno- konsultacyjne w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie pn. „KODA – słyszące dzieci niesłyszących rodziców – inność nierozpoznana”.

To pierwsze spotkanie i próba objęcia zagadnienia w sposób kompleksowy z udziałem specjalistów szkolnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych i instytucji wspomagających rodzinę. Potrzeby dziecka słyszącego w rodzinie niesłyszących rodziców to w Polsce problem wciąż wymagający badań i określenia zadań przede wszystkim dla szkoły - na poziomie kształcenia wczesnoszkolnego,  i przedszkola.

Dzieci KODA to faktycznie uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, podobnie jak dzieci dwujęzyczne i dwukulturowe. Jak dotąd nie uznaje się ich za takie w polskiej edukacji. Inicjatywa  Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji spotkała się z dużym uznaniem. Brakuje pełnej wiedzy i niezbędnych informacji dla nauczycieli i wychowawców o istocie problemu. 90% małżeństw Głuchych ma słyszące dzieci. To one są dla nich podporą i wsparciem. Zmuszone są przez tę sytuację „szybko dorastać” i przyjmować na siebie odpowiedzialne role dorosłych. Już czterolatki występują w roli tłumacza. Dziecko wzrasta wciąż w nieznanej społeczności słyszących kulturze Głuchych – w ich świecie z językiem migowy, który dla nich jest pierwszy. Dziecko KODA staję się przewodnikiem i rzecznikiem rodziców. Czują się za wcześnie odpowiedzialne za sprawy rodzinne. Przyjmują na siebie rolę bufora chroniąc swoich rodziców przed dyskryminacją, poniżeniem i brakiem zrozumienia.

„Mały dorosły” spotyka się z problemami w szkole. Brak właściwej komunikacji między rodzicami a nauczycielem stawiają je w trudniejszej sytuacji. Mogą mieć problemy z czytaniem i nauka języka polskiego. Złożone problemy społeczne i psychologiczne dziecka KODA były przedmiotem spotkania. Prezes Stowarzyszenia „CODA Polska. Słyszące Dzieci-Niesłyszący Rodzice” dr Małgorzata Czajkowska-Kisiel (dziecko KODA) z Instytutu Głuchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego (założyciela Instytutu) przedstawiła zagadnienia dwukulturowości i dwujęzyczności. Dr Dominika Wiśniewska  - niesłysząca, z Akademii Pedagogiki Specjalnej prof. Marii Grzegorzewskiej przedstawiła zebranym psychologiczne następstwa bycia dzieckiem słyszącym rodziców głuchych. Zagadnienia dotyczące dziecka KODA w aspekcie Specjalnym Potrzeb Edukacyjnych omówiła dr. hab. Dorota Podgórska - Jachnik profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielskiego w Bydgoszczy. Beata Kamińska-Suchanek i Ewa Wajdor  - z zespołu interwencyjnego Stowarzyszenia CODA Polska  przybliżyły problemy edukacyjne i społeczne KODA.

Galeria zdjęć