91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Środa, 10.08.2022 r.
Imieniny: Borys, Bogdan, Wawrzyniec

Polacy najbardziej ufają radiu.

Dla Polaków radio jest najbardziej zaufanym medium, na drugim miejscu są telewizja i drukowana prasa - wynika z badań opublikowanych przez Komisję Europejską. Z raportu wynika, że 45 proc. mieszkańców naszego kraju wierzy w newsy publikowane przez serwisy internetowe, a 34 procent w informacje publikowane w mediach społecznościowych.

 Okazuje się, że najbardziej wiarygodnym medium jest dla Europejczyków radio - 70 proc. respondentów wskazało rozgłośnie radiowe jako zaufane źródło informacji. 66 proc. badanych ufa telewizji, a 63 proc. wskazuje prasę drukowaną jako wiarygodne medium. Na drugim biegunie znalazły się media społecznościowe i aplikacje mobilne – tylko 26 proc. obywateli UE traktuje je jako zaufane źródło informacji.

W Polsce trendy w kwestiach zaufania do mediów prezentują się podobnie jak w Europie, choć Polacy traktują poszczególne źródła informacji z większą rezerwą niż unijna średnia. 66 proc. respondentów w Polsce uważa radio za wiarygodne medium, natomiast 22 proc. Polaków nie ufa informacjom podawanym przez stacje radiowe. Największym zaufaniem darzą nadawców radiowych Finowie (91 proc.), najmniejszym zaś - mieszkańcy Węgier (50 proc.) Telewizja jako źródło informacji cieszy się zaufaniem 54 proc. Polaków, zaś 35 proc. respondentów w naszym kraju uważa stacje telewizyjne za mało wiarygodne źródło newsów. W tej kategorii w czołówce ponownie znaleźli się mieszkańcy Finlandii - 90 proc. z nich uważa telewizję za zaufane medium. Najmniej zaufania do telewizji mają w Europie Grecy - 40 proc. z nich traktuje newsy przekazywane przez nadawców telewizyjnych za wiarygodne.

Niewiele większym zaufaniem niż telewizja Polacy obdarzają drukowaną prasę - 55 proc. respondentów ocenia to źródło jako wiarygodnego dostawcę informacji. Dziennikom i magazynom nie wierzy 30 proc. badanych. Największym zaufaniem drukowana prasa cieszy się w Finlandii (90 proc.), najmniejszym - na Węgrzech (33 proc.) 45 proc. badanych w Polsce uważa za wiarygodne cyfrowe wersje tytułów prasowych oraz serwisy internetowe, zaś 33 proc. deklaruje brak zaufania do tych mediów. Ten segment mediów największym zaufaniem cieszy się wśród Finów (71 proc.), zaś za wiarygodne uważa je jedynie 28 proc. respondentów na Węgrzech.

Polacy są wstrzemięźliwi jeśli chodzi o zaufanie do newsów publikowanych w mediach społecznościowych i komunikatorach – 34 proc. traktuje te kanały informacji jako wiarygodne. Z kolei 43 proc. respondentów z Polski nie ufa treściom zamieszczanym w social media. 41 proc. Portugalczyków uważa serwisy społecznościowe za godne zaufania, po przeciwnej stronie są Austriacy – 17 proc. z nich traktuje newsy w mediach społecznościowych za wiarygodne. Dane dotyczące zaufania jakim obywatele Unii Europejskiej darzą poszczególne media zostały opublikowane przez Komisję Europejską na podstawie badań wykonanych przez TNS Political & Social przeprowadzonych w lutym br. na próbie 26,5 tys. mieszkańców państw należących do UE.

Źródło: wirtualnemedia.pl