91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Sobota, 28.05.2022 r.
Imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm

Senator Antoni Szymański (PiS) apeluje o merytoryczny dialog polityków i społeczeństwa.

Potrzeba dialogu
Dlaczego potrzebujemy dialogu?
Od sierpnia 1980, który był początkiem polskich i europejskich przemian politycznych, nasze państwo odzyskało zdolność do samostanowienia, upadł monopol władzy i reżym gospodarki centralistycznej, działa samorządność lokalna, obywatel ma o wiele większy wpływ na swoje życie i funkcjonowanie w społeczności w której żyje, coraz lepiej wspieramy rodziny, jesteśmy zamożniejsi i z większą nadzieją możemy myśleć o przyszłości.

Jednak sytuacja w polskim życiu społeczno-politycznym nie jest satysfakcjonująca. Obserwuje się postępujące zaostrzanie walki politycznej. To, że politycy uważnie patrzą sobie na ręce i dokładnie rozliczają wzajemnie błędy jest zjawiskiem dla obywateli korzystnym. Problem zaczyna się wtedy gdy walka toczy się w złym stylu, a promieniowanie gniewu i goryczy rozprzestrzenia się na różne dziedziny życia społecznego.

Podziały wywołane przez ostry spór polityczny sięgnęły głęboko. Dzielą się nie tylko środowiska polityczne ale rodziny, biura, zakłady pracy, uczelnie, gremia związane z sztuką i rozrywką. Często etykietujemy osoby publiczne, lokując je po jednej lub drugiej stronie barykady. Rezygnujemy z samodzielnej refleksji na rzecz powtarzania zasłyszanych sloganów. Oceniamy nie CO jest proponowane ale KTO proponuje i od tego uzależniamy poparcie. Marnotrawimy bezcenne zasoby intelektualne, energię społeczną i entuzjazm obywateli. Ten trend trzeba przerwać!

Potrzebujemy dialogu ponieważ życie w kraju w którym panuje pokój społeczny bardziej sprzyja rozwojowi. Ponieważ pójście dalej tą samą drogą spowoduje, że budowanie przyszłości nad Wisłą będzie dla wielu młodych Polaków trudniejsze. Ponieważ potrzebują tego polskie rodziny . Woła o to cała polska tkanka społeczna.

Co trzeba zmienić?
 

Przede wszystkim jako politycy zastanówmy się nad naszą odpowiedzialnością za zaistniała sytuację i za dialog społeczny w Polce.  Rozważmy jakie miejsce zajmuje w naszych wypowiedziach troska o dobro wspólne i rzeczywiste rozwiązywanie problemów, a jakie polityczny partykularyzm?

Bez względu na to po której stronie sceny politycznej jest każdy z nas, musimy wytonować nasz język, wyciszyć emocje, wykrzesać dla siebie nawzajem więcej szacunku.

To nasza wspólna odpowiedzialność!
Kto powinien inicjować dialog? Bez wątpienia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, liderzy partyjni a także poszczególni politycy w ramach swoich ugrupowań. Szczególnie cenne będą szczere gesty pojednawcze, zmiana języka debaty, danie społeczeństwu wyraźnego sygnału, że nie wszystko jest sporem! W budowaniu klimatu dialogu powinny wziąć udział media, ludzie kultury i nauki. Do nich szczególnie należy dbanie o uczciwość argumentacji w debatach, promowanie wzajemnego słuchania i uważności.

Postawa dialogu powinna mieć wiele źródeł i szerokie bogactwo przejawów. Każdy obywatel może przyczynić się do jej realizacji, szanując sąsiadów, troszcząc się o kulturę dyskusji w mediach społecznościowych, żyjąc odpowiedzialnie własnym życiem. Postawa  dialogu, która ma swoje źródła w szacunku do drugiego człowieka, jest także ważna dla naszych dzieci i wnuków, które patrzą i czerpią  z naszego przykładu.

Antoni Szymański