91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Niedziela, 16.01.2022 r.
Imieniny: Marceli, Włodzimierz, Bernard

 Oświadczenie Senatorów RP 

                                                                                              OŚWIADCZENIE

 

    W związku z 100 - rocznicą urodzin Prof. Włodzimierza Fijałkowskiego, która przypada 4 czerwca 2017r.  wybitnego lekarza, humanisty, uczonego, społecznika, który był wzorem osobowym dla młodych pokoleń, nie tylko związanych profesjonalnie z medycyną, jako Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej pragniemy wyrazić nasz najgłębszy szacunek za Jego wybitne dokonania.     

    Prof. dr hab. med. Włodzimierz Fijałkowski urodził się 4. czerwca 1917 r., w Bobrownikach nad Wisłą, zmarł 15. lutego 2003r. w Łodzi. Pochodził z patriotycznej rodziny szlacheckiej herbu Ślepowron, kierującej się dewizą „Bogu i Ojczyźnie”, z której wywodził się m.in. abp Antoni Melchior Fijałkowski (1778-1861), metropolita warszawski. Jego bracia – dwóch legionistów (generał Czesław Młot-Fijałkowski, Stefan Fijałkowski) i dwóch kawalerzystów (Kajetan, Gracjan Bojar-Fijałkowski) zostali uhonorowani za walkę w obronie kraju licznymi odznaczeniami, m.in. Krzyżami Orderu Virtuti Militari.

    Włodzimierz Fijałkowski ukończył liceum klasyczne w Rypinie. Od 1935 r. studiował medycynę na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego jako elew Szkoły Podchorążych. Brał udział w kampanii wrześniowej. Następnie pracował w szpitalu dla jeńców wojennych w Warszawie i od 1940 r. w ośrodku zdrowia w Klimontowie Sandomierskim, kontynuując studia w tajnym nauczaniu w Warszawie. W 1943 r. został aresztowany i osadzony w więzieniu w Radomiu, następnie w obozie Auschwitz-Birkenau i w obozach w Wirtembergii. Od 1945 r. służył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie,

kończąc studia medyczne jako podporucznik na Polskim Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Edynburgu.

    W 1946 r. wrócił do Polski. Otrzymał dyplom lekarski na Uniwersytecie Warszawskim i pracował jako lekarz w szpitalach w Gdańsku, Wrocławiu,

Bystrzycy Kłodzkiej, a od 1955 r. w Łodzi. W 1949 obronił doktorat z dziedziny położnictwa. Dramatyczne doświadczenia wojenne stanowiły głęboką inspirację dla późniejszej niestrudzonej obrony życia ludzkiego przez Profesora jako lekarza – ginekologa i położnika. W 1956 r, gdy weszła w życie „Ustawa o dopuszczalności przerywania ciąży”, pracując jako lekarz w klinice i w przychodni, pisemnie uzasadniał swoją odmowę skierowania kobiety na aborcję: „jako człowiek – odmawiam”. Za tę  postawę został usunięty z pracy w przychodni i szykanowany. W 1966 r., obronił habilitację, ale wniosek o tytuł docenta na AM został odrzucony z  powodu postawy sprzeciwu wobec aborcji. W 1974 r. zwolniono go z Akademii Medycznej za odmowę wykonywania aborcji oraz „nie wychowywanie młodzieży w duchu socjalistycznym”. W czasie „Solidarności” w 1981 r.  przeproszono Profesora za nieuzasadnione względami merytorycznymi zwolnienie i przywrócono go do pracy, ale w 1982r. ponownie wstrzymano decyzję o pracy, a w 1992 r. gdy był już na emeryturze Akademia Medyczna w Łodzi nadała mu tytuł naukowy profesora medycyny.

    Prof. med. W. Fijałkowski był wybitnym lekarzem ginekologiem i położnikiem, autorem ponad 20 książek oraz kilkuset artykułów naukowych i popularno-naukowych z dziedziny medycyny, ekologii prokreacji i problematyki rodzinnej. Był mistrzem pióra i słowa. Jego wykłady, prelekcje, publikacje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Większość książek miała kilka wznowień pomimo dużego nakładu (np. 200 tys. egz.). Około 40 lat współpracował z jedynym czasopismem skierowanym do matek „Twoje Dziecko”, pisał do niego artykuły, prowadził rubrykę „Ginekolog radzi”.

    Był twórcą pierwszej szkoły rodzenia w Polsce, opracował Polski Model Szkoły Rodzenia i wdrożył go na terenie całego kraju, szkoląc przez kilkadziesiąt lat bardzo liczną kadrę profesjonalistów. Jemu zawdzięczamy przeniesienie na teren Polski idei psychoprofilaktyki porodowej oraz wdrożenie

jej w opiece pre- i perinatalnej, np. system „matka z dzieckiem” po porodzie (rooming in). Dzięki inicjatywie Profesora odbyły się pierwsze porody szpitalne z udziałem ojca (1983 r.) i upowszechniła się praktyka porodów naturalnych oraz rodzinnych. Profesor opracował naukowe podstawy rodzicielstwa zgodnego z naturą, ekologii prokreacji (jest autorem 12 punktowego tzw. „Scalonego Programu Prokreacji Ekologicznej”), naturalnego planowania rodziny i naturalnego karmienia niemowląt. W swoich publikacjach oraz wykładach propagował profilaktykę prekoncepcyjną oraz nowy model rodziny oparty na tzw. zharmonizowanym dwurodzicielstwie. Podejmował zagadnienia zdrowia publicznego, m.in. znaczenia stylu życia wolnego od nałogów i uzależnień. Był prekursorem rozwoju psychologii prenatalnej z Polsce, ukazując piękno życia dziecka przed urodzeniem.

  Profesor należał do wielu towarzystw naukowych w Polsce i za granicą, pełniąc w nich liczne funkcje. W uznaniu jego wkładu w promowanie humanistycznych wartości na terenie medycyny został powołany na członka Papieskiej Akademii Pro Vita, Stowarzyszenia Rycerskiego Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy i Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II w KUL. Otrzymał wiele odznaczeń, nagród i wyróżnień, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu

Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski św. Grzegorza Wielkiego z Gwiazdą, Odznakę Żołnierzy Armii Krajowej, Medal Pro Ecclesia et Pontifice, Medal

Prymasowski „Ecclesiae populoque servitium praestanti”, odznaczenie „Za zasługi dla miasta Łodzi”, Nagrodę Towarzystwa Naukowego KUL im. Ks. Idziego Radziszewskiego. Łączył wysoki profesjonalizm zawodowy z głębokim

etosem człowieka i uczonego. Obok twórczości naukowej angażował się w rozległą działalność organizacyjno-społeczną. Był troskliwym mężem i ojcem czwórki dzieci. Przez kilkadziesiąt lat był zaangażowanym członkiem Ruchu Focolare.  

    Papież Jan Paweł II bardzo cenił Profesora, czytał jego publikacje, na uroczystość pogrzebową wystosował list, w którym wyrażał wdzięczność Bogu za życie i dzieło Profesora. W czasie przemówień pogrzebowych prof. W. Fijałkowski został on określony m.in. jako „człowiek niezłomny”, „prorok naszych czasów”, „człowiek epoki”, „człowiek, który wyprzedził epokę”, „człowiek nie z tej ziemi”, „wzór wielkiego człowieka, chrześcijanina, lekarza i Polaka”. Po śmierci Profesora zostało już zorganizowanych wiele konferencji naukowych i spotkań poświęconych jego życiu, działalności i dorobkowi. W kilku miastach Polski jego imieniem zostały nazwane ulice, szkoły rodzenia, poradnie.

    Całą jego twórczość cechuje głęboki humanizm, przeniknięty wartościami chrześcijańskimi. Wartości te inspirowały działanie Profesora, kreowały jego postawy życiowe i stanowiły przedmiot szczególnej troski o to, aby je wpisać w świadomość społeczeństwa polskiego. Zasługi Profesora w tym zakresie są istotne i jednoznaczne. Był wielkim Polakiem, lekarzem, humanistą, uczonym, społecznikiem, chrześcijaninem i człowiekiem, wzorem osobowym dla młodych pokoleń, nie tylko związanych profesjonalnie z medycyną.

 

100-LECIE URODZIN PROF. WŁODZIMIERZA FIJAŁKOWSKIEGO                                                                        wydarzenia w maju i czerwcu  2017 roku w  Łodzi

 

 

1.  20  maja 2017r. sobota  Centrum Służby Rodziny  ul. Broniewskiego 1a   93-162 Łódź

 

. Konferencja "W zgodzie z naturą przecież to (EKO)logiczne"

 

Panel pierwszy

I Ekologiczny program prokreacji wg prof. Włodzimierza Fijałkowskiego

 

10.00 - 10.15 – powitanie

10.15 - 11.30 – prof. Włodzimierza Fijałkowskiego wspominają w rozmowie:

 prof. Dorota Kornas – Biela, dr Maria Welento - Tyszko, senator Antoni Szymański , Paweł Fijałkowski

 

11.30 – 12.15 Przerwa kawowa

 

Panel drugi

II Chcemy być rodzicami

 

 

12.15 - 12.45 - Chcemy być rodzicami - przygotowanie prekoncepcyjne

12.45 - 13.15 - Wyznaczanie okna płodności (fertile window) według metod rozpoznawania

                         płodności – mgr Mirosława Szymaniak

13.15 – 13.45 - Postępowanie diagnostyczno - terapeutyczne w endokrynologicznych

                         zaburzeniach płodności – dr Joanna Smyczyńska

 

13.45 – 14.30 - Debata

 

14.30-15.30 Obiad

 

Panel trzeci

III Chcemy być zdrowi i płodni

 

15.30 - 16.00 - Wartość diagnostyczna karty cyklu miesiączkowego - zlecanie badań w oparciu

                         o indywidualny profil zdrowia kobiety – dr Ewa Ślizień - Kuczapska

16.00 - 16.30 - Wpływ antykoncepcji hormonalnej na płodność – dr Piotr Gratkowski

16.30 - 17.00 - Rozpoznawanie płodności po odstawieniu antykoncepcji hormonalnej

                                    – Magdalena Ogrodowczyk

 

Debata do 17.30

 

Zakończenie

 

KONFERENCJA OTWARTA, WSTĘP WOLNY skierowana głównie do młodych rodziców i myślących o rodzinie

 

2.   27 maja sobota  Sanktuarium św. Maksymiliana Marii Kolbego w Pabianicach  

                          Ul. Jana Pawła II  46    95-200 Pabianice

 Uroczysta eucharystia  Archidiecezjalnej Pielgrzymki Rodzin –

 wspomnienie prof. Włodzimierza Fijałkowskiego oraz osób kontynuujących jego dzieło.  

 

3.   9 czerwca piątek Okręgowa Izba Lekarska w  Łodzi    ul. Czerwona 3   90-001 Łódź

Konwersatorium pt.: 100 lecie urodzin prof. Włodzimierza Fijałkowskiego

17.00 – 17.10 – Powitanie - prof. dr hab. n. med. Janusz Wasiak

17.10 – 17.50 -  Moja ocena miejsca prof. Włodzimierza Fijałkowskiego w  polskiej ginekologii i położnictwie. - prof. zw. dr  hab. n. med. Ryszard Poręba - Śląski Uniwersytet Medyczny.                            

17.50 – 18.30 - Świadectwo życia  prof. Włodzimierza Fijałkowskiego - droga do Prawdy.                                 – Dr  hab.  Dorota Kornas - Biela prof. KUL .                                                                      

KONWERSATORIUM OTWARTE, WSTĘP WOLNY  skierowane głównie do lekarzy i studentów Uniwersytetu Medycznego

 

 


4.     17 czerwca  sobota Prawda koło Łodzi ul. Prof. Włodzimierza Fijałkowskiego  

                                                  Prawda 95-030 Rzgów                                                                                                                                                                                                                    

10.00 – 22.00 - Rodzinny piknik śladami Prof. Włodzimierza Fijałkowskiego

                               „ MOJA DROGA DO PRAWDY”

Organizator: Paweł Fijałkowski oraz sołectwo Prawda pod patronatem Burmistrza miasta Rzgów


          GOŚCIEM  SPECJALNYM  PIKNIKU  będzie o godz. 16.00  JACEK PULIKOWSKI

                                    w rozważaniu „W Prawdzie o szczęściu” 

  

 

RODZINNY PIKNIK ŚLADAMI PROF. WŁODZIMIERZA FIJAŁKOWSKIEGO

„MOJA DROGA DO PRAWDY”

IMPREZA OTWARTA.  WSTĘP WOLNY

Termin: 17 czerwca 2017 r. godz. 10.00 – 22.00

Miejsce : Prawda, ul. Prof. Włodzimierza Fijałkowskiego  95-030 Rzgów

Organizator: Paweł Fijałkowski oraz sołectwo Prawda pod patronatem burmistrza Rzgowa

Sponsorzy: „OVOVITA” ,  „ABIPLAST” „MTM” Tomasz Fijałkowski  

Podczas  pikniku czynny plac zabaw  -   „dmuchańce”

 

PROGRAM PIKNIKU

10.00 – otwarcie oraz zapisy do zawodów sportowych

10. 15- 11.00 – program - „Nasze  talenty”

11. 00-13. 00  - zawody sportowe i sprawnościowe :  rodzinny mecz piłki nożnej, rowerowy tor przeszkód, rzuty do celu itp.- organizator GOSTiR

13.00 – na bigos przy ognisku harcerskim zaprasza Koło Gospodyń Wiejskich z Prawdy

14. 00 – 15.00 – pokazy strażackie

15.00 – 15 .30 – dekoracja zwycięzców zawodów sportowych

16.00 – 17. 00 – GOŚĆ SPECJALNY PIKNIKU   –   JACEK PULIKOWSKI                                                              Rozważanie z „dyskusją aż po świt” dla myślących o rodzinie na serio                                                                                     „w Prawdzie o szczęściu”

17.30 – 19.00 -  koncert „Jazz miły dla ucha” gra  PIOTR KRZEMIŃSKI QUARTET

19.00 – 20.00 - dyskoteka dla dzieci  

20.00 – 22.00 – dyskoteka

22.00 -  zamknięcie pikniku .