91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Środa, 26.06.2019 r.
Imieniny: Paulina, Jan, Paweł

W sobotę 24 lutego 2018 r., o godz. 10.00 w Bibliotece Diecezjalnej w Pelplinie rozpoczął się IV Areopag Pelpliński poświęcony patriotyzmowi.

Galeria zdjęć

Krótka relacja z Areopagu 24.02.2018:

Słowo wprowadzenia biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny 24.02.2018:

Wystąpienie prof. Edmunda Wittbrodta 24.02.2018:

Prelekcje:

Tożsamość religijna i tożsamość narodowa.

Ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz 24.02.2018:

Pomorskie tożsamości regionalne jako formy nowoczesnego patriotyzmu.

Dr Michał Kargul 24.02.2018:

Rodzina jako społeczność pośrednia.

Ks. dr hab. Wiesław Łużyński 24.02.2018:

Wychowanie do patriotyzmu w nauczaniu abp. Sławoja Leszka Głódzia.

Ks. dr Jarosław Lisica 24.02.2018:

Edukacja regionalna jako droga do miłości małej ojczyzny.

Józef Belgrau 24.02.2018:

Miłość ojczyzny jako wspólnoty naturalnej w nauczaniu św. Jana Pawła II.

Ks. dr Ireneusz Smagliński 24.02.2018:

Ks. Alfons Szulc - duszpasterz, patriota i społecznik na Pomorzu.

Ks. dr Wiesław Szuca 24.02.2018:

Pomorska mała ojczyzna w działalności patriotycznej ks. Józefa Wryczy.

Dr Krzysztof Korda 24.02.2018:

IV Areopag Pelpliński poświęcony miłości ojczyzny

W ramach kolejnego Areopagu Pelplińskiego 24 lutego wysłuchano wykładów oraz dyskutowano na temat: „Miłość małych i wielkich ojczyzn”.

Całodniową konferencję w Bibliotece Diecezjalnej w Pelplinie rozpoczął biskup Ryszard Kasyna. Hierarcha podkreślił wagę i aktualność wybranego tematu tegorocznego spotkania. Bp Kasyna zauważył, że zagadnienie miłości ojczyzny podjęła w ubiegłym roku Konferencja Episkopatu Polski wydając specjalny dokument pod nazwą: „Chrześcijański kształt patriotyzmu”. Biskup przypomniał, że pelplińskie sympozjum pozwala pogłębić rozumienie ojczyzny poprzez „umiłowanie rodzimej kultury, języka, tradycji, ale również ofiarne i solidarne dbanie kolejnych pokoleń o dobro wspólne”. Biskup dodał, że chrześcijańska perspektywa każe realizować patriotyzm „poprzez postawę służby, troski, ale również odpowiedzialności za potrzeby i losy konkretnego człowieka”.

Wprowadzając w konferencję z ramienia współorganizatorów prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego prof. Edmund Wittbrodt zauważył, że silnie zakorzenieni  na Pomorzu Kaszubi pielęgnują „dziedzictwo regionu, tożsamość narodową, a także edukację i kulturę”. „Pragniemy kulturowe wartości przenieść z przeszłości w przyszłość”, dodał mówca. Podkreślił, że miłość do ojczyzny to troska także innych regionów Pomorza, w tym Kociewia i Borów Tucholskich o  polską tożsamość. Edmund Wittbrodt przypomniał, że w roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości „ogromnie ważne jest patrzenie na tę rocznicę przez małe i wielką ojczyznę”.

Prelekcje i dyskusje odbywały się w trzech panelach. Na pierwszy z nich złożyły się wykłady: ks. prof. Mirosława Mroza o tożsamości religijnej i tożsamości narodowej, dr. Michała Kargula o pomorskich tożsamościach regionalnych jako formach nowoczesnego patriotyzmu. Drugi panel stanowiły prelekcje: ks. dr. hab. Wiesława Łużyńskiego o rodzinie jako społeczności pośredniej, ks. dr. Jarosława Lisica na temat wychowania do patriotyzmu w nauczaniu abp. Sławoja Leszka Głodzia oraz Józefa Belgraua o edukacji regionalnej jako drodze do miłości małej ojczyzny. IV Areopag Pelpliński zamknęły wykłady: ks. dr. Ireneusza Smaglińskiego o miłości ojczyzny jako wspólnoty naturalnej w nauczaniu św. Jana Pawła II do Polaków, ks. dr. Wiesława Szucy o duszpasterzu i patriocie sprzed stu lat ks. Alfonsie Szulcu oraz dr. Krzysztofa Kordy o legendarnym na Pomorzu ks. Józefie Wryczy.

Konferencję prowadził ks. kan. dr hab. Janusz Szulist.

Każdorazowy Areopag Pelpliński organizuje Kuria Diecezjalna Pelplińska, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczestniczą w nim świeccy i duchowni zainteresowani szeroko rozumianą kulturą Pomorza.