91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Wtorek, 12.11.2019 r.
Imieniny: Renata, Witold, Konrad

Martyna Pobłocka, uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach postanowiła wyjechać w czasie wakacji na misje. Spędziła dwa miesiące w placówce sióstr pallotynek w Rwandzie.

Publikujemy treść oferty pracy w Radiu Głos na stanowisku: reporter.

24 października zostały wręczone Pomorskie Nagrody Literackie Wiatr od Morza - do drugiej edycji zgłoszono blisko 350 pozycji wydanych w 2018 r. na Pomorzu lub przez pomorskich twórców. Ośmioro kandydatów nominowano do zaszczytnych tytułów.

W sąsiedztwie ronda kończącego I etap obwodnicy na wjeździe do Kartuz, radni Rady Miejskiej w Kartuzach zaprezentowali petycję, którą wystosowali do premiera w sprawie ujęcia kartuskiej drogi w programie budowy 100 obwodnic.  Zaapelowali, by i mieszkańcy dołączyli swoje głosy poparcia dla tej inicjatywy - za pośrednictwem portalu petycjeonline.com lub osobiście w siedzibie Rady Miejskiej. Także radni będą udostępniać ją na swoich profilach społecznościowych.

Petycja do prezesa RM o obwodnicę Kartuz:

We wrześniu pismo o ujęcie II i III etapu kartuskiej obwodnicy w programie "100 obwodnic" wystosował do premiera burmistrz Mieczysław Gołuński.

 

Do końca października organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą wnieść uwagi do projektu uchwały Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kartuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.  

Jeszcze 80 szczepionek przeciwko pneumokokom jest do dyspozycji seniorów z powiatu kartuskiego, którzy są leczeni z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego. Pneumokoki są najczęstszą przyczyną zachorowalności i umieralności w skali świata powodując około 3,5 mln zgonów rocznie, z czego 1 mln z powodu zapalenia płuc.

W środę, 23 października na Zamku w Gniewie odbył się XXI Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej. Uczestnicy startowali w dwóch kategoriach wiekowych (6-10 lat oraz 11 lat i starsi), a także w kategoriach soliści i zespoły.

Jury konkursu w trzyosobowym składzie miało bardzo trudne zadanie - w zamkowym Refektarzu zaśpiewało łącznie kilkudziesięciu młodych artystów.

Nowowybrany poseł Kazimierz Smoliński (PiS) mówi o funkcjonowaniu Sejmu i Senatu po wyborach, które odbyły się 13 października.