91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Piątek, 05.06.2020 r.
Imieniny: Kira, Bonifacy, Waleria

Zakończyło się głosowanie na zadania w Budżecie Obywatelski 2020 w Żukowie. Jednakże skarga mieszkańca spowodowała, że nie może być on procedowany. Trwa oczekiwanie na decyzję wojewody pomorskiego.

19.09.2019 r. wojewoda pomorski wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności Zarządzenia nr 113/2019 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 19.06.2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Żukowo konsultacji projektu Budżetu Obywatelskiego 2020 oraz określenia wzoru formularza wniosku. Zawiadomienie dotyczyło informacji, iż Budżet Obywatelski dotyczy tylko terenów miejskich. 

Do IV Budżetu Obywatelskiego złożono 5 projektów, wszystkie zakwalifikowano do głosowania. W głosowaniu oddano 602 głosy. 

Wyniki głosowania

1.Bezpieczny Mieszkaniec Miasta Żukowa, to przeszkolony Mieszkaniec a zarazem bezpieczny i dobrze doposażony Strażak - 257 głosów, 200 tys. zł
Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia mieszkańców Żukowa poprzez zakup 7 defibrylatorów które będą dostępne na terenie Miasta dla mieszkańców. Projekt również zakłada doposażenie w środki ochrony osobistej Strażaków z OSP w Żukowie.W ramach projektu planowany jest również zakup fantomów szkoleniowych i defibrylatora szkoleniowego dzięki którym będzie można przeszkolić młodzież oraz mieszkańców Żukowa w zakresie resuscytacji. Profilaktyka i szkolenia będą prowadzone przez cały rok.

2. "SPORT I REKREACJA NAD JEZIORKIEM DLA KAŻDEGO!" Wspólnie zagospodarujmy w końcu teren przy jeziorku - zestaw street workout, tor przeszkód dla dzieci, siłownia zew., oraz wiata z grillem elektrycznym - 107 głosów, 200 tys. zł
Na zadanie składać się będą: Plac street workout - zestaw dzielnicowy (zgodnie z wizualizacją), inaczej "ścieżka zdrowia" (z naw. bezpieczną 0-2mm otoczone obrzeżem 6x20cm), tor przeszkód szkolny - zgodnie z wizualizacją (z naw. bezp. - jw.), 4 elementy siłowni zew. - orbitrek, biegacz, wioślarz, twister,  4 podwójne ławki ze stołem, grill elektryczny - 2 stanowiska do grillowania.
W dobie zagrożenia pożarami oraz ze względu na bliską odległość od lasu projektuje się zupełnie bezpieczny, prawdopodobnie pierwszy w Polsce bezobsługowy grill elektryczny, gdzie każdy miłośnik przyrządzania potraw mięsnych znajdzie dla siebie miejsce, kompletnie w naturalnej scenerii!

3. Utworzenie strefy relaksu nad jeziorkiem- wniosek oparto na projekcie przygotowanym przez Krajowy Instytut Rozwoju Infrastruktury Sportowej na zlecenie Gminy Żukowo - 104 głosy, 200 tys. zł
Projekt polega na zbudowaniu siłowni plenerowej z placem zabaw w miejscu wskazanym w dokumentacji oraz zakupie i montażu 50 ławek na potrzeby imprez masowych. Siłownia ma się składać z 6 urządzeń do ćwiczeń. Na placu zabaw powstanie 5 zestawów. Ponadto 2 stoły po jednym do szachów i chińczyka oraz 6 ławek. Przewiduje się ogrodzenie siłowni i placu zabaw, nasadzenie krzewów, wyposażenie w śmietniki, stojaki na rowery, monitoring i oświetlenie. 

4. Nowy plac zabaw "Tropikalna wyspa" - 53 głosy, 72,5 tys. zł
Przygotowanie pod urządzenie zabawowe podłoża z piasku oraz obramowanie go krawężnikami, ok. 200 m kw. z uwzględnieniem stref bezpieczeństwa. Zakup i posadowienie przy istniejącym placu zabaw nowego urządzenia zabawowego "Tropikalna Wyspa".

5. Aleja Spacerowa - Rozbudowa Obszaru Rekreacyjnego "JEZIORKO" - 47 głosów, 200 tys. zł
Projekt jest kontynuacją idei budowy przestrzeni publicznej Żukowa zapoczątkowaną w pierwszym Budżecie Obywatelskim (Budowa Obszaru Rekreacyjnego PARKOWA), stanowić będzie długi ciąg spacerowy łączący północne osiedla z południowymi. Wzdłuż ciągu znajdą się boiska (jeziorko, ul. Gdańska), skatepark oraz duże obszary zielone. Projekt przyczyniłby się do estetyzacji obszaru rekreacyjnego,  ułatwienia dostępu do Skateparku osobom poruszającym się na "kółkach", ułatwienia dostępu do powstającego obszaru "PARKOWA" (realizacja i kontynuacja prac w miejscu pierwszego BO, oraz drugiego BO) a także do poprawy bezpieczeństwa korzystającym z obszaru rekreacyjnego.

Budżet obywatelski czeka na decyzje wojewody cz.1:

Jak wyjaśnia żukowski burmistrz, w gminie Żukowo od 2015 roku istnieje Fundusz Sołecki.

Budżet Obywatelski czeka na decyzję wojewody cz. 2:

(fot. mat. prasowe UG Żukowo)