91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Środa, 21.08.2019 r.
Imieniny: Joanna, Kazimiera, Franciszek

W Kartuzach odprowadzono na miejsce wiecznego spoczynku zmarłego ks. kanonika Alfonsa Stralę, seniora parafii św. Kazimierza w Kartuzach. W tej ostatniej drodze towarzyszyły mu siostry, dalsza rodzina, siostry zakonne, kapłani z dekanatu kartuskiego, diecezji pelplińskiej, gdańskiej i toruńskiej, koledzy rocznikowi, delegacje z parafii w Szczepankach, Jabłonowie, Okonkach.

 
Mszę św. odprawił JE ks. bp Andrzej Suski, biskup senior diecezji toruńskiej.

 
Drogę powołania i kapłańskiej służby zmarłego przybliżył ks. kan. Ryszard Różycki, proboszcz parafii św. Kazimierza w Kartuzach.

 
- Urodził się 15.10.1932 roku w Gdańsku, był dumny, że był gdańszczaninem. Chrzest przyjął w kościele św. Franciszka, w parafii Emaus, 12.10.1941 r. sakramentu bierzmowania udzielił mu sługa Boży ks. bp Konstatyn Dominik, co ksiądz kanonik często wspominał. Po wojnie rodzina osiedliła się w Kartuzach. Ks. Ali uczęszczał do Collegium Marianum w Gdańsku, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Święcenia kapłańskie przyjął 12.07.1959 r. z rąk bpa Kazimierza Józefa Kowalskiego. Mszę św. prymicyjną odprawił 14.07.1959 r. w kościele WNMP w Kartuzach. Posługę kapłańską rozpoczął jako wikary w Rogóźnie, potem pracował w parafii św. Mikołaja w Grudziądzu, Radzyniu Chełmińskim. W 1965 r. został proboszczem parafii w Szczepankach, w latach 1976-92 był proboszczem w parafii św. Wojciecha w Jabłonowie Pomorskim, potem w Góralach i po urlopie zdrowotnym, w latach 1997 – 2004 – prowadził parafię w Okonkach. Odszedł na emeryturę, rezydował w Grudziądzu a od marca 2010 roku – w Kartuzach, w parafii św. Kazimierza.

 
JE ks. bp Andrzej Suski wygłosił kazanie, podkreślając pracowitość, wytrwałość, pokorę i życzliwość kapłana wobec drugiego człowieka.

 

 
Ks. kan. Alfons Strala spoczął na cmentarzu przy kolegiacie, w sąsiedztwie ks. prałata Jerzego Reglińskiego.

 

 

 
W środę, 13 .02.2019 r. w kaplicy sióstr św. Wincentego a Paulo zostanie odprawiona intencji zmarłego msza św. od sióstr szensztackich, zaś od zakładu pogrzebowego – 7.03.2019 o godz. 18 w kościele św. Kazimierza.

 
Do pierwszej rocznicy śmierci, każdego 7. dnia miesiąca, w parafii św. Kazimierza wierni modlić się będą w intencji zmarłego kapłana. Będzie też objęty modlitwą podczas nowenny przez kolejnych 9 sobót miesiąca, począwszy od 16 lutego. Dusza ks. kan. Alfonsa Strali będzie objęta modlitwa parafialną w dzień zaduszny, 2.11.2019 o godz. 8.30 i na zakończenie roku kalendarzowego.