91,4 FM :: Pelplin
94,2 FM :: Szymbark
97,1 FM :: Chojnice

Kalendarz

Dzisiaj: Środa, 14.11.2018 r.
Imieniny: Laura, Emil, Wawrzyniec

W dniach 22 - 24 listopada 2017 r. odbędzie się finał X Festiwalu Twórczości Kociewskiej im. R. Landowskiego.

Poprzez przybliżenie dorobku wybranych przez uczestników twórców pragniemy pielęgnować tożsamość regionalną mieszkańców Kociewia. Serdecznie zapraszamy do udziału: dzieci przedszkolne i klas 0, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, liceów, techników i szkół zawodowych.

 

                           W załączeniu przesyłamy Regulamin i Karty zgłoszeń.

Więcej informacji na stronie organizatora   www.tmzt.tczew.pl


X Festiwal Twórczości Kociewskiej

                        im. ROMANA LANDOWSKIEGO

                       Organizator - koordynator

                 Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej

             Współorganizatorzy

                                  Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Fabryka Sztuk w Tczewie

Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim


 

Cele

− Zwiększanie poczucia przynależności do grupy etnicznej, pielęgnowanie tożsamości lokalnej, odczuwania więzi z regionem, kulturą i ludźmi zamieszkującymi na Kociewiu
− Poznawanie twórców kociewskich i ich utworów
− Podnoszenie kultury żywego słowa
− Inspirowanie i promowanie twórczości własnej uczestników festiwalu
− Kształtowanie aktywnej postawy mieszkańców regionu wobec różnych dziedzin kultury
 

Adresaci

Festiwal adresowany jest do mieszkańców Kociewia, a w części warsztatowej i konkursowej do dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym, w tym do placówek oświatowych wszystkich poziomów edukacyjnych, domów kultury i placówek wychowania pozaszkolnego.

 

IMPREZA MA CHARAKTER REGIONALNY

 

Kategorie konkursowe

1. recytacje poezji i prozy
2. inscenizacje 
3. programy słowno-muzyczne
4. juwenilia literackie 
5. prace plastyczne
 

Terminy imprezy

24 października 2017 r. (wtorek)   godz.  9.00 - eliminacje rejonowe w Starogardzie Gdańskim w kategorii recytacje

25 października 2017 r. (środa)       godz.  9.00 - eliminacje rejonowe w Tczewie w kategoriirecytacje

22 listopada 2017 r. (środa)             godz.  9.00 - eliminacje finałowe w kategorii recytacje

22 listopada 2017 r. (środa)              godz. 13.30 - wernisaż prac plastycznych oraz prezentacja juweniliów literackich

23 listopada 2017 r. (czwartek)       godz.  9.00 - eliminacje w kategorii programy sceniczne       (inscenizacje i programy słowno-muzyczne)

24 listopada 2017 r. (piątek)             godz. 17.00 - koncert finałowy z udziałem laureatów

Szczegółowy program
24 października 2017 r. (wtorek)
Godz. 9.00
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Starogard Gdański ul. Gen. Władysława Sikorskiego 26

Eliminacje rejonowe w kategorii recytacje dla uczestników z miasta i powiatu starogardzkiego w podziale na 5  grup wiekowych:

• dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas 0
• dla uczniów szkół podstawowych klas I – III
• dla uczniów szkół podstawowychklas IV - VI
• dla uczniów klas VII szkół podstawowych i klas gimnazjalnych
• dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi w grupach po zakończeniu eliminacji
25 października 2017 r. (środa)
Godz. 9.00
Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta, Tczew ul. Jarosława Dąbrowskiego 6

Eliminacje rejonowe w kategorii recytacje dla uczestników Tczewa i powiatu tczewskiego w podziale na 5  grup wiekowych:

• dla przedszkoli i klas 0
• dla uczniów szkół podstawowych klas I – III
• dla uczniów szkół podstawowychklas IV - VI
• dla uczniów klas VII szkół podstawowych i klas gimnazjalnych
• dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi w grupach po zakończeniu eliminacji.
 
 
22 listopada 2017 r. (środa)
Godz. 9.00
Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta, Tczew ul. Jarosława Dąbrowskiego 6

Finał recytacji dla zwycięzców eliminacji rejonowych

w podziale na 5 grup wiekowych:

• dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas 0
• dla uczniów szkół podstawowych klas I – III
• dla uczniów szkół podstawowychklas IV - VI
• dla uczniów kl. VII szkół podstawowych i klas gimnazjalnych
• dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi w grupach po zakończeniu eliminacji.

 
22 listopada 2017 r. (środa)
Godz. 13.30
Fabryka Sztuk, Tczew ul. 30 Stycznia 4
Wernisaż prac plastycznych, prezentacja juweniliów literackich oraz wręczenie dyplomów i upominków zwycięzcom w różnych grupach wiekowych.

 

23 listopada 2017 r. (czwartek)
Godz. 9.00
Centrum Kultury i Sztuki, Tczew ul. Wyszyńskiego 10
Eliminacje w kategorii programy sceniczne (inscenizacje i programy słowno-muzyczne) dlauczestników w 2 grupach wiekowych:

• z przedszkoli i szkół podstawowych
• z kl. VII szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięskim zespołom po zakończeniu eliminacji.

 

24 listopada 2017 r. (piątek)

Godz. 17.00
Centrum Kultury i Sztuki, Tczew ul.  Wyszyńskiego 10
Koncert finałowy z udziałem laureatów

 

Terminy nadsyłania zgłoszeń na Festiwal

​do 10.10.2017 r.  - na eliminacje rejonowe w kategorii recytacje

​do 03.11.2017 r.– na pozostałe: programy sceniczne i juwenilia literackie

Wszystkie zgłoszenia należy przesłać do biura festiwalowego:

- elektronicznie - na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     

- pocztą lub osobiście - do Fabryki Sztuk  (portiernia) 83-110 Tczew ul. 30 Stycznia 4.

Termin nadsyłania prac plastycznych

     do 03.11.2017 r.– na adres współorganizatora: Fabryka Sztuk, 83-110 Tczew ul. 30 Stycznia 4,

     tel. 58 530 44 88, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Założenia regulaminowe

 

KATEGORIA: RECYTACJE POEZJI I PROZY

1. Eliminacje rejonowe w kategorii recytacje odbędą się w Tczewie i Starogardzie Gdańskim. Jednak zgłoszenia do uczestnictwa należy przesyłać wyłącznie do biura festiwalowego w Tczewie:
   - elektronicznie - na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- pocztą lub osobiście - do Fabryki Sztuk  (portiernia) ul. 30 Stycznia 4, 83-110 Tczew

 

Zwycięzcy wyłonieni podczas tych eliminacji oraz Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Poeci z Kociewia” ze Świecia uczestniczyć będą w eliminacjach finałowych w MBP w Tczewie (22 listopada).

Laureaci eliminacji finałowych zaprezentują się podczas koncertu 24 listopada.

2. Każda placówka typuje maksymalnie 3 uczestników do poszczególnych kategorii wiekowych: przedszkoli, klas 0, szkół podstawowych klas I-III, szkół podstawowych klas IV – VI, szkół podstawowych klas VII, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych.
3. Każdy uczestnik przygotowuje do prezentacji jeden wiersz lub fragment wybranej przez siebie prozy. Wyboru wiersza i utworu można dokonać wyłącznie spośród kociewskich regionalistów. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
4. Kartę zgłoszenia stanowi  Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
5. Do zgłoszenia należy dołączyć 3 egzemplarze recytowanego tekstu (podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika).
6. Kryteria oceny:
• dobór repertuaru (dostosowany do możliwości uczestnika)
• interpretacja tekstu
• kultura słowa (dykcja, emisja głosu – tempo recytacji, intonacja, akcentowanie)
• ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój)
 

 

 

KATEGORIA: PROGRAMY SŁOWNO – MUZYCZNE

1. Placówka przygotowuje tylko jeden program, którego czas trwania nie może przekroczyć  20 minut (z montażem i demontażem)
2. W programie należy prezentować utwory literackie i muzycznetylko kociewskich twórców. Nie dopuszcza się możliwości wykorzystania tekstów ani muzyki innych autorów.
3. Programy nie mogą składać się jedynie z prezentacji wokalno - instrumentalnych (muszą być połączeniem muzyki i słowa mówionego, co sugeruje nazwa kategorii).
4. Dopuszcza się użycie rekwizytów.
5. Kartę zgłoszenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
6. Do zgłoszenia należy dołączyć 2 egzemplarze scenariusza a także informację dotyczącą 
warunków technicznych.

7. Kryteria oceny programów słowno – muzycznych:
• Zgodność repertuaru z założeniami Festiwalu.
• Wartości literackie i humanistyczne prezentowanych tekstów, ich walory poznawcze i kształcące, ukazujące wartości kultury regionalnej
• Opracowanie muzyczne (śpiew solowy i chóralny). Muzyka własna czy zapożyczona?
• Umiejętności aktorów (dykcja, emisja głosu, intonacja, ekspresja wypowiedzi)
• Scenografia, rekwizyty, kostiumy
• Choreografia
• Ogólny wyraz artystyczny
 

KATEGORIA: INSCENIZACJE

1. Placówka przygotowuje tylko jeden program, którego czas trwania nie może przekroczyć 20 minut (z montażem i demontażem)
2. W programie należy prezentować utwory literackie i muzyczne wyłącznie kociewskich twórców. Nie dopuszcza się możliwości wykorzystania tekstów ani muzyki innych autorów.
3. Kartę zgłoszenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
4. Do zgłoszenia należy dołączyć 2 egzemplarze scenariusza a także informację dotyczącą warunków technicznych.
5. Kryteria oceny inscenizacji:
• Wybór utworu, zgodność z założeniami Festiwalu i dostosowany do wieku.  (W programie należy prezentować utwory tylko kociewskich twórców. Nie dopuszcza się możliwości wykorzystania tekstów innych autorów). 
• Poziom zdolności aktorskich uczestników konkursu (dykcja, emisja głosu, intonacja, ekspresja wypowiedzi),
• Stopień samodzielności w przygotowaniu spektaklu (grupa była prowadzona przez profesjonalistę czy spektakl przygotowali uczniowie samodzielnie)
• Sposób zagospodarowania przestrzeni scenicznej
• Autorstwo reżyserii i scenariusza (czy spektakl był reżyserowany przez opiekuna czy ucznia? czy scenariusz jest autorski, napisany na potrzeby grupy, czy też sięgnięto po gotowy tekst?)
• Zasadność zastosowania danych środków w przedstawieniu (scenografia, rekwizyty, kostiumy)
• Ogólne wyrażenie artystyczne
 

KATEGORIA: JUWENILIA LITERACKIE

1. Każdy uczestnik przygotowuje własny jeden wiersz lub małą formę prozatorską, nieprzekraczającą 2 str. maszynopisu - czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5 (w trzech egzemplarzach), który należy opatrzyć godłem słownym lub cyfrowym.
2. Temat utworu dotyczyć musi wyłącznie regionu Kociewia (miejscowości, osoby, zdarzenia itp.) Teksty bez związku z określonym tematem nie będą podlegać ocenie jurorów. 
3. Kartę zgłoszenia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
4. Do zgłoszenia należy dołączyć 4 egzemplarze tekstu w formie papierowej i na jednym nośniku CD.
5. Autorzy juweniliów literackich nadesłanych na festiwal wyrażają pisemną zgodę na ewentualne publikowanie swych prac.
6. Kryteria oceny juweniliów literackich
• Wymogi formalne (tematyka zgodna z założeniami Festiwalu, objętość, druk, godło itp.)
• Temat utworu powinien dotyczyć wyłącznie regionu Kociewia (miejscowości, osoby, zdarzenia itp.)
• Oryginalność (samodzielność, autentyczność)
• Pomysłowość, niebanalność, odkrywczość (treści i formy)
• Forma i język (walory artystyczne, styl, kompozycja, konstrukcja, słownictwo - elementy gwary kociewskiej itp.)
PRACE PLASTYCZNE

1. Tematyka pracy musi dotyczyć ilustracji utworu wyłącznie twórcy związanego z Kociewiem, wybranego przez uczestnika. 
2. Prace plastyczne, wykonane w formacie A 3 lub A 4, winny być oznaczone dowolnym godłem słownym lub cyfrowym, a w dołączonej zaklejonej kopercie opatrzonej takim samym godłem należy zamieścić kartę zgłoszenia – Załącznik nr 5. Placówka typuje maksymalnie 5 prac.
3. Prace nadesłane na konkurs nie tracą praw autorskich, są nadal własnością autora. Organizatorzy mają jednak prawo do nieodpłatnego ich publikowania.
4. Kryteria oceny prac plastycznych: 
• zgodność z tematyką, z założeniami Festiwalu
• oryginalność,
• pomysłowość, 
• estetyka wykonania,
• kompozycja,
• technika wykonania,
• samodzielność wykonania.
 

Informacje dodatkowe

1. Informację o terminie warsztatów recytatorskich i literackich dla uczestników festiwalu organizator przekaże na stronach TMZT,  MBP i OPP we wrześniu 2017 r.
2. Laureaci eliminacji rejonowych i finałowych otrzymają dyplomy i nagrody, zaś placówka i pozostali uczestnicy eliminacji rejonowych i finałowych - dyplomy potwierdzające udział w konkursie, opiekunowie – podziękowania.
3. Alfabetyczna lista nagrodzonych autorów juweniliów literackich i prac plastycznych ukaże się na stronach internetowych:    www.tmzt.tczew.pl,    www.mbp.tczew.plwww.fabrykasztuk.tczew.pl,     www.oppstarogard.pl do 15.11.2017 r.
4. Do udziału w Festiwalu organizator nie będzie przyjmował zgłoszeń telefonicznych.  Druk zgłoszenia można pobrać  ze stron internetowych  www.tmzt.tczew.pl,  www.mbp.tczew.pl, www.oppstarogard.pl, 
5. Do części konkursowej Festiwalu we wszystkich kategoriach zgłoszone mogą być wyłącznie prace, programy, utwory własne dotychczas nieprezentowane w poprzednich edycjach.
6. Do uczestników i ich szkół nie będą wysyłane odrębne zaproszenia na eliminacje i finał konkursu. Jedynie laureaci, którzy wystąpią podczas koncertu finałowego mogą być zaproszeni pocztą elektroniczną lub telefonicznie. 
7. Wszelkie zgłoszenia niezgodne z regulaminem i dokonane po terminie nie będą przyjmowane.
8. Organizatorzy nie zapewniają możliwości przeprowadzenia prób.
9. Wszelkich informacji udzielają:
- Eleonora Lewandowska - koordynator Festiwalu  tel. 601 685 363,

                    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Kamila Gillmeister tel. 58 530 44 88,

                    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

10. Informacje o Festiwalu znajdują się w internecie na stronach www.wrotatczewa.pl oraz www.tmzt.tczew.pl, www.mbp.tczew.pl, www.fabrykasztuk.tczew.pl, www.oppstarogard.pl.
11. Organizator może przekazywać informacje nt. Festiwalu drogą elektroniczną pod warunkiem otrzymania od uczestnika bezbłędnie napisanego adresu e-mail.
12. Uczestnik i jego prawny opiekun, przesyłając podpisaną kartę zgłoszeń, wyrażają zgodę na wykorzystanie przekazanych danych osobowych w celu organizacji i promocji całego przedsięwzięcia a także na opublikowanie wizerunku i materiałów autorskich.